Успішні випускники кафедри української мови

Фабрикантова ЯЗакінчила у 2017 році Київський університет імені Бориса Грінченка (ступінь вищої освіти бакалавр; напрям підготовки Філологія (мова і література українська).

Шкавро ВВступив до Київського університету імені Бориса Грінченка 2009 року, освітня програма “Філологія (українська мова та література)”. Обрав спеціалізацію «Редагування освітніх видань».

Резнік ТВступила до Київського університету імені Бориса Грінченка на освітню програму "Українська мова та література" у 2013 році. Із того часу вона продовжує успішне навчання в університеті від бакалавріату (2013-2017), магістратури (2017-2019) до аспірантури (із 2019 р.).

Питюр ОУ 2007 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою за напрямом підготовки/спеціальність: 0101 Педагогічна освіта 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сторінка 1 із 2