Підготовка докторів наук кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства