Міжнародне навчання/стажування, академічна мобільність

2022 р.

У 2022 р. з 7 квітня  і до сьогодні професор Григоревська О.В. є дослідником-візитером факультету Солвей брюссельської школи економіки та менеджменту Брюссельського вільного університету (Université libre de Bruxelles).

2021 р.

У 2021 р. зав. кафедри Григоревська О.В. пройшла міжнародну програму стажування «Національна комунікаційна безпека в епоху новітніх технологій» у Латвійському університету на факультеті соціальних наук. (Литва, Рига) 01.10-24.10.2021 р., Сертифікат 24-3/80-3  від 26.10.2021 р.;

2020 р.

2020 р. сертифіковане міжнародне навчання пройшли доц. Сошинська В.Є., ст. викладач Поліщук Т.І. «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», (м. Люблін, Польща);

У 2020 р. доц. Стамбол І.І. брав участі у міжнародних дослідницьких проєктах, зокрема був виконавцем міжнародного проєкту «Чеська біографічна славістика у ХХ столітті» (Карлів університет, Прага, Чеська республіка), Міжнародний Вишеградський фонд.

Академічна мобільність

В період з 20.09. 2021 р. до 03.12. 2021 р. здобувачі магістерської ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Софія Гуменюк та Мирослава Зуєва пройшли навчання за внутрішньою академічною мобільністю на  ОП «European Union Studies» Латвійського університету, за двома  модулями «Foreign Affairs» та, «Domestic Affair».