Міжнародне навчання/стажування, академічна мобільність

2024

Вчена рада Факультету української філології культури і мистецтва (Протокол № 5 від 16 квітня 2024 року) схвалила результати міжнародного стажування (12.02.2024 - 22.03.2024) Малюка Євгена Олександровича, старшого викладача кафедри інформаційних комунікацій, що відбулося на на базі університету Collegium Civitas (м. Варшава, Польща). Тема: «Інноваційні підходи в навчанні та ефективні стратегії презентації. Розвиток академічної кар'єри та підтримка прагнень і потреб студентів». (180 годин (6 кредитів ЄКТС). Стажування визнано фаховим. Міжнародний сертифікат № 71 від 22 березня 2024 р.

Вчена рада Факультету української філології культури і мистецтва (Протокол № 5 від 16 квітня 2024 року) схвалила результати міжнародного стажування (12.02.2024 - 22.03.2024) Новикової Руслани Артемівни Заслуженої артистки України доцента кафедри інформаційних комунікацій, що відбулося на на базі університету Collegium Civitas (м. Варшава, Польща). Тема: «Інноваційні підходи в навчанні та ефективні стратегії презентації. Розвиток академічної кар'єри та підтримка прагнень і потреб студентів». (180 годин (6 кредитів ЄКТС). Стажування визнано фаховим. Міжнародний сертифікат № 19 від 22 березня 2024 р.

2023

Вчена рада Факультету української філології культури і мистецтва (Протокол № 2 від 19 вересня 2023 року) схвалила результати міжнародного стажування (14.02.2022 - 25.03.2022) Політової Олени Аркадіївни, завідувача кафедри інформаційних комунікацій, що відбулося на базі Малопольської школи державного управління та Економічного університету у Кракові (Польща). Тема: «Інноваційні методи навчання» (180 годин (6 кредитів ЄКТС)). Стажування визнано фаховим. Міжнародний сертифікат № 2945 від 25 березень 2022 р.

Вченою радою Факультету української філології культури і мистецтва (Протокол № 5 від 19 грудня 2023 року) зараховано стажування Григоревської Олени Вікторівни, доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника, професора кафедри інформаційних комунікацій за освітньою програмою “Французька мова як іноземна. Рівень В 2.1” (20.02.2023-19.05.2023; 60 год. (2 кредити ЄКТС); місце стажування: Вільний університет Брюселя (Бельгія)) до варіативної частини системи підвищення кваліфікації Університету.

2022

З 7 квітня 2022 р. по 15 вересня 2023 р. професор Григоревська О.В  була дослідником-візитером факультету Солвей брюссельської школи економіки та менеджменту Брюссельського вільного університету (Université libre de Bruxelles).

2021

У 2021 р. зав. кафедри Григоревська О.В. пройшла міжнародну програму стажування «Національна комунікаційна безпека в епоху новітніх технологій» у Латвійському університету на факультеті соціальних наук. (Литва, Рига) 01.10-24.10.2021 р., Сертифікат 24-3/80-3  від 26.10.2021 р.;

2020

2020 р. сертифіковане міжнародне навчання пройшли доц. Сошинська В.Є., ст. викладач Поліщук Т.І. «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», (м. Люблін, Польща);

У 2020 р. доц. Стамбол І.І. брав участі у міжнародних дослідницьких проєктах, зокрема був виконавцем міжнародного проєкту «Чеська біографічна славістика у ХХ столітті» (Карлів університет, Прага, Чеська республіка), Міжнародний Вишеградський фонд.

Академічна мобільність

2023-2024

Гданський університет (Польща) у межах програми навчання за академічною мобільністю Еразмус+  прийняв на семестрову програму за обміном Іванну Костюченко, студентку 2 курсу Факультету української філології, культури і мистецтва (ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»). Академічна мобільність здобувачки триватиме з 27.09.2023 по 09.02.2024 р. 

2021

В період з 20.09. 2021 р. до 03.12. 2021 р. здобувачі магістерської ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Софія Гуменюк та Мирослава Зуєва пройшли навчання за внутрішньою академічною мобільністю на  ОП «European Union Studies» Латвійського університету, за двома  модулями «Foreign Affairs» та, «Domestic Affair».