Підготовка докторів філософії кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства