Про підрозділ

Інститут кураторства

Факультету української філології, культури і мистецтва

Діяльність інституту кураторства Факультету полягає у створенні педагогічних, соціально-психологічних, організаційних умов, що сприяють розвитку особистості майбутнього успішного фахівця, громадянина України з високим рівнем соціальної відповідальності.

Куратор (наставник) академічної групи призначається розпорядженням керівника структурного освітнього підрозділу. Куратор входить до складу кафедри, яка забезпечує реалізацію освітньої програми, за якою навчаються студенти академічної групи, виявляє ініціативу, відповідальність, активну життєву позицію.

Головним завданням кураторів студентських академічних груп є надання допомоги студентам у навчальній, науково-дослідницький, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у них патріотизму, розвитку творчих здібностей, формування організаторських навичок.

В адаптації студентів до освітнього середовища Університету, розвитку корпоративної культури та лідерства, організації заходів куратору академічної групи допомагають студентські координатори, кандидатури яких рекомендує Рада студентського самоврядування Факультету.

Основними напрямами діяльності кураторів академічних груп є:

– соціально-педагогічна та психологічна підтримка студентів;

– контроль якості освітньої діяльності студентів;

– сприяння формуванню інформаційної культури студентів;

– активізація участі студентів у різних формах позанавчальної діяльності, допомога в організації змістовного дозвілля;

– зв'язок і співпраця з батьками (членами родини, опікунами) здобувачів освіти;

– допомога студентам, які мешкають у гуртожитках Університету та партнерів, у вирішенні соціально-побутових проблем;

– сприяння розвитку корпоративної культури і лідерства;

– підтримка у розвитку студентського самоврядування;

Методичну допомогу куратори отримують під час спеціальних тренінгів і семінарів, на яких опановують кращий досвід кураторської діяльності в Університеті та за його межами, отримують необхідну методичну, інформаційну, консультативну підтримку. Організацією таких семінарів, тренінгів займається НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів.