Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Центр компетентностей «Літературний театр»

Місія Центру компетентностей «Літературний театр» – сприяння розвитку виражально-комунікативних компетентностей та емоційного інтелекту студентів у спеціально створеному літературно-театральному середовищі. Досягти цього можна завдяки двосторонній взаємодії з художнім текстом: на етапі аналізу задля читки, постановки вистави, а також унаслідок театрального втілення.

Студенти першого курсу будуть працювати в Центрі під час вивчення дисциплін «Університетські студії: Вступ до літературознавства», «Фольклор», «Давня українська література», «Українська література і літературна критика початку – середини ХІХ ст.», «Література стародавнього світу», «Історія зарубіжної літератури», «Виразне читання».

Роль викладача при цьому зазнає деяких трансформацій: він стає консультантом, учасником, спостерігачем, який дає волю студентам, а потім оцінює, корегує та аналізує помилки. Основними формами роботи стають робота в групах, відповідь на сцені, конференції, «мозкові штурми», театралізовані заняття, сократична бесіда.

Викладачі курсів уже сьогодні оновлюють банк завдань, які орієнтовані на комплексне розв’язання проблеми, критичне поцінування матеріалу, креативність. Студентам пропонуються нові формати модульних контрольних робіт. Так, при вивченні «Вступу до літературознавства» запропоновано новий формат модульної контрольної роботи – захист колективних студентських проектів «Літературний процес: мій формат» за такими орієнтовними темами:

1) проблеми і перспективи креолізованих текстів: запрошення до дискусії;

2) літературні роди: практика інсценізації епосу, лірики, драми;

3) вивчення літератури в системі мистецтв (література і музика, живопис, кіномистецтво тощо).

У перспективі Центр стане серцем діяльності драмгуртка, акторських тренінгів, читок позапрограмових творів, творчих зустрічей із режисерами, акторами, театральними критиками, майстер-класів.