Контакти

(044) 426-46-60

kum.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Вінтонів Михайло Олексійович

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

TikTok  Профіль кафедри у TikTok

Наукові теми кафедри української мови

Динаміка мовної ситуації в місті Києві: соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний, прагматичний, лінгводидактичний аспекти

Реєстраційний номер: 0123U102433

Керівник: Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 04.23-04.28