Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Навчально-методична робота

Кафедру української літератури, компаративістики і грінченкознавства очолює Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор.


Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад, а саме: 8 професорів, 4 доценти, 2 старші викладачі, 2 викладачі.


Типові навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою: 

Аналітика тексту

Гостьовий спецкурс майстер-клас

Інтерпретація класичної української літератури

Історико-компаративні імплікації

Історія української літератури й літературної критики

Критичний дискурс новітньої української літератури

Література стародавнього світу

Майстерність копірайтингу і літературно-художнього редагування

Майстерність мультижанрового сторітелінгу

Методика викладання у вищій школі

Методика викладання філологічних дисциплін

Методики навчання в закладах ЗВО: Методики навчання зарубіжної літератури  (для спеціалізацій «Українська мова і література», «Романські мови і літератури»)

Методологія і методи філологічних досліджень

Парадигми літературознавчих імплікацій

Польська мова в повсякденному спілкуванні (для всіх спеціальностей)

Практикум з літературної критики

Практикум з української літератури

Проблеми аналізу тексту

Ревізії тексту

Ретроспективи і перспективи філологічних теорій

Світова література: Вступ до літературознавства (для всіх ОП спеціальності «035 Філологія»)

Семіотика тексту

Сучасна теорія та історія літератури

Творчий семінар

Текстологічний практикум

Теорія літератури (для всіх ОП спеціальності «035 Філологія»)

Теорія та історія сучасного літературного процесу

Університетські студії: Вступ до літературознавства

Університетські студії: Лідерство служіння

Філологічне моделювання медіатексту

Функціональна поетика і семіотика тексту

Художня майстерність письменника


Нині кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти спеціальності

«035 Філологія» за освітніми програмами:

 • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 035.01.01  "Українська мова і література";
 • другий (магістерський) рівень вищої освіти: 035.01.01  "Українська мова та література"; 035.01.02 "Літературна творчість", 035.01.05 "Прикладна філологія"; 035 / 029.00.01"Біографістика і текстологія" (міждисциплінарна);
 • третій освітньо-науковий рівень "доктор філософії": ОНП "035 Філологія";
 • четвертий науковий рівень "доктор наук". 

Вибіркові компоненти для освітніх програм

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства забезпечує викладання вибіркових компонентів для таких освітніх програм за рівнями вищої освіти:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • 01.01  «Українська мова і література», вибіркові компоненти блоку «Іноземна мова (польська)», «Літературознавство»; «Літературна творчість і копірайтинг»;
 • 041.03 «Переклад», вибіркові компоненти блоку «Іноземна мова (польська)».

другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • 01.01  «Українська мова і література», вибіркові компоненти блоку «Теоретична лінгвістика і порівняльне літературознавство», «Філологічні експертизи»;
 • 01.02 «Літературна творчість», вибіркові компоненти спеціалізованих блоків «Літературно-мистецькі медійні програми», «Літературно-мистецький менеджмент», «Терапевтичне письмо»;
 • 01.05 «Прикладна філологія»; вибіркові компоненти, що сприяють реалізації індивідуальної стратегії здобувача вищої освіти;
 • 035 / 029.00.01 «Біографістика і текстологія»; вибіркові компоненти, які поглиблюють знання та окреслюють вектори професійного розвитку.

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 • 035 «Філологія», вибіркові компоненти блоку «Теорія літератури», «Порівняльне літературознавство», «Українська література».