Навчальні програми

Світова література: Історія зарубіжної літератури. ФАб, ФНб, 1 курс, денна форма

Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі. ЗЛСХК, 5 курс, денна

Методика викладання літератури. ЗЛСХКм, 5 курс, денна

Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФІНм (кит., яп.), 5 курс, денна

Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАНм (англ.), 5 курс, денна

Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст. ФАНм (нім.), 5 курс, денна

Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури

Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури

Світова література: Історія зарубіжної літератури

Літературна складова майстерності блогера

Драматургійний каркас реаліті-шоу і ток-шоу 

Програма зі спецкурсу з літературознавства

Історія світової художньої культури: Історія української художньої культури

Аналіз та інтерпретація художнього тексту 

Світова література XX-XXI cт.: Літературознавчі методологія і методи досліджень

Спецкурс зі світової художньої культури «Міфологічні сценарії в художньому дискурсі»

Історія української та зарубіжної літератури 

Історія світової художньої культури: Історія зарубіжної художньої культури

Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури