Навчально-методична робота

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання понад 70 дисциплін за двома ОПП для першого (бакалаврського) рівня та двом ОПП для другого (магістерського) рівня.

Усі дисципліни забезпечені робочими програма, які відповідають навчальним планам та щороку переглядаються і оновлюються. 

Наявні ґрунтовні методичні рекомендації з підготовки та захисту наукових досліджень студентів, які вони реалізують під час написання курсових робіт, бакалаврських та магістерських кваліфікаційних проєктів.