Навчально-методична робота

Професорсько-викладацький склад забезпечує викладання майже 30 дисциплін на освітніх програмах таких рівнів: першого (бакалаврського), другого (магістерського) та освітньо-наукового рівня «доктор філософії».