Контакти

(044) 426-46-60

kum.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Вінтонів Михайло Олексійович

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

TikTok  Профіль кафедри у TikTok

Про кафедру

Мова – це глибина тисячоліть. Це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і сотнями попередніх поколінь, злеліяний у слові, в пісні, в переказі, в приказці …
(Микита Шумило)

IMG_2472.JPG

Кафедра української мови – одна з провідних кафедр в Університеті, що має потужний науковий потенціал і самобутні філологічні та лінгводидактичні традиції; заснована 2005 року.

Колектив кафедри – це викладачі, які мають добрі серця і високу фахову компетентність, дбають про збереження неповторної професійної аури, формування позитивної енергетики слова. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників успішно реалізують концепції мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання.


 Кафедра працює за такими напрямами:

- викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
- науково-методична робота;
- організаційно-виховна робота;
- підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
- робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
- організація і проведення практик: діалектологічної, психолого-педагогічної, виробничої;
- зв'язок зі школами;
- підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
- індивідуальна робота зі студентами, аспірантами, докторантами;
- проведення консультацій;
- атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
- організація самостійної роботи студентів;
- участь у державній атестації;
- участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
- опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
- участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
- виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
- підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
- участь у довузівській підготовці;
- участь у перепідготовці й підвищенні кваліфікації вчителів;
- громадська робота.


Наукова тема кафедри: 

Динаміка мовної ситуації в місті Києві: соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний, прагматичний, лінгводидактичний аспекти

Реєстраційний номер: 0123U102433

Керівник: Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор

Термін виконання: 04.23-04.28


 Кафедра співпрацює з Інститутом української мови НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом педагогіки НАПН України, Щецинським університетом слов’янської філології (Польща), Бухарестським університетом (Румунія). Викладачі кафедри є авторами підручників, посібників, навчальних програм для ЗНЗ та вишів України.

Традиціями кафедри є проведення студентських науково-практичних конференцій, круглих столів, олімпіад, брейн-рингів, лінгвістичних читань, диспутів, конкурсів творчих робіт.

Інститут педагогіки НАПН України
Інститут української мови НАНУ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
SZCZECINSKI_UNIWERSYTET.jpg University of Bucharest