Сторінка гаранта

Освітня програма

029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кваліфікація: магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

(нова редакція)

 Tereshchenko NMГарант програми: Григоревська Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, професор  кафедри інформаційних комунікацій Факультету української філології, культури і мистецтва.

Мета освітньої програми: підготовка фахівців, для інформаційно-бібліотечної сфери  із  широким  доступом  до працевлаштування, здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у галузі  інформаційної, бібліотечної та архівної  справи.

Унікальність  програми  обумовлюється її основним фокусом - спеціальна освіта в сфері інформаційної, бібліотечної та архівної  справи:

активна взаємодія здобувачів, роботодавців та наукової спільноти;

зорієнтованість на проведення науково-прикладних досліджень для бібліотечно-інформаційної системи;

формування компетентностей актуальних для успішної професійної діяльності в сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи (креативність, інноваційність, лідерство).

формування управлінських компетентностей у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності;

досягнення програмних результатів навчання відбувається на основі сучасних практик з використанням сучасної матеріально-технічної  інфраструктури Університету Грінченка та установ баз-практик.

Освітня програма (нова редакція) 2022 р.

Навчальний план (нова редакція) 2022 р.

Освітня програма 2017 р.

Навчальний план 2017 р.

Робочі програми навчальних дисциплін

ОПП 2022 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 

Шановні колеги!

Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації та покращення Освітньої програми. Свої пропозиції прошу надсилати на онлайн-ресурс (https://cutt.ly/9x47oCE) або безпосередньо на мою електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Сертифікат ОПП ІБАС 5164 page 0001