Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Наукові школи кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства

Школи систематизуємо за групами:

І – наукові школи усталеного розвитку (захищено докторські дисертації та не менше 5 кандидатських); 

ІІ – наукові школи зростання (захищено не менше 3-5 кандидатських дисертацій);

ІІІ – наукові школи становлення (є аспіранти, 1-2 захищені кандидатські дисертації або поки що немає).  

Наукові школи сталого розвитку 

Назва школи: «Наукова школа з актуальних проблем теорії та історії української літератури».

Рік  заснування: 2010 р.

 

Керівник наукової школи: 

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Кадровий склад:

Біляцька Валентина Петрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології та мовної комунікації НТУ “Дніпровська політехніка”.

Бітківська Галина Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.

Бондар Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою Державного підприємства “Дослідно-проєктний центр кораблебудування”.

Вишницька Юлія Василівна, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка.

Клепикова (Вишнякова) Олександра Валентинівна, кандидат філологічних наук 

Литвинюк Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук 

Сінченко Олексій Дмитрович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Цокол Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук. 

 

Основні напрями наукової роботи: 

 • Стратегії розвитку сучасної української літератури; 
 • Новітня українська драматургія; 
 • Семіосфера сучасних культурних процесів; 
 • Міфопоетика художнього тексту; 
 • Ідіостилістика українського письменства кінця ХХ – початку ХХІ століть; 
 • Структурне моделювання у літературознавстві;
 • Нові парадигми українського літературознавства; 
 • Художня література і медіа. 

Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Кривий Ріг, Вроцлав.  

 

Напрям: Наукові школи зростання 

Назва наукової школи: «Художня образність у мистецтві слова: теоретико-літературні та діахронічні аспекти»

Рік заснування: 2010 р. 

 

Керівник наукової школи: 

Єременко Олена Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, заступник голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Кадровий склад:

Євтушенко С. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка;

Шуть В. Я., кандидат філологічних наук;

Вощенко О. І., доктор філософії, науковий співробітник Відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

 

Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ

Основні напрями наукової роботи:  

 • багатоаспектність художнього тексту, його образотворча детермінованість; 
 • образність і психологічний аналіз; 
 • автор, наратор, реципієнт і художня образність; 
 • жанрово-родові різновиди та модифікації художнього тексту; 
 • гендерна вмотивованість художності; 
 • поліфункціональні тенденції літературного процесу;
 • своєрідність образності окремих авторів тощо.Напрям: Наукові школи зростання 

Назва наукової школи: «Наукова школа з проблем поетики художнього твору».

Рік заснування: 2007 р. 

 

Керівник наукової школи: 

Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Кадровий склад:

Негодяєва Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної  літератури  Факультету української філології та журналістики Луганського національного  університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава).

Сидоренко Леся Іванівна, кандидат філологічних наук, менеджер  проєкту "Osvita4you"

Понасенко Артем Васильович, кандидат філологічних наук

Галич Артем Олександрович, доктор філологічних наук, професор, декан Факультету української філології та журналістики Луганського національного  університету імені тараса Шевченка (м. Полтава).

Основні напрями наукової роботи:  

 • Проблеми жанру, стилю, композиції художнього твору;
 • Інтертекстуальність як текстово-дискурсивна категорія;
 • Особливості  розвитку літературного процесу ХХ – ХХІ ст. 

Регіон діяльності осередків наукової школи: м. Київ, Полтава