Угоди з установами й організаціями України

Договір про співробітництво з Київською міською радою

Договір про партнерство і співпрацю з Державним архівом м.Києва

Договір про співпрацю з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України

Договір про співпрацю з Національним Центром театрального мистецтва імені Леся Курбаса

Договір про співпрацю з Національним транспортним університетом

Договір про співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка

Договір про співпрацю з Національним університетом "Острозька академія"

Договір про співпрацю з Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

Договір про співробітництво з Міжнародним благодійним фондом "Мистецька старбниця"

Договір про співпрацю з Національною бібліотекою України для дітей

Договір про співробітництво з Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського

Договір про співробітництво з Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

Договір про співробітництво з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв