Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Про кафедру

Положення про кафедру навчально-наукового Інституту (факультету)


Історія кафедри

У 2008 році в Інституті філології (на той час Гуманітарному інституті) Університету ім. Бориса Грінченка було створено кафедру української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій.

З вересня 2015 року рішенням Вченої ради університету імені Бориса Грінченка кафедрі присвоєно назву "кафедра української літератури і компаративістики", а з вересня 2020 року "кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства".

З 2008 по 2014 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України та Національної спілки театральних діячів України Олена Євгенівна Бондарева.

З 2014 по 2015 рік кафедру очолював доктор філологічних наук, професор Ярослав Олексійович Поліщук.

З 2015 по 2016 рік кафедру очолював доктор габілітований гуманітарних наук Артур Себастіян Брацкі.

Із 10 жовтня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Олександрівна Бровко.


 Склад кафедри

image 6487327 15

 

У складі кафедри – 25 кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, із них 13 є штатними працівниками.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання понад сорока дисциплін на близько 20 освітніх програмах Університету.


ladder  Програма розвитку кафедри  


Підготовка за освітніми програмами

Нині кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія за освітніми програмами:

  • перший (бакалаврський) освітній рівень: "Українська мова і література";
  • другий (магістерський) освітній рівень: "Літературна творчість";  "Українська мова та література"; "Прикладна філологія"; "Біографістика і текстологія" (міждисциплінарна);
  • третій освітньо-науковий рівень "доктор філософії": ОНП "Філологія";
  • четвертий науковий рівень "доктор наук" за напрямами досліджень "Українська література", "Теорія літератури". "Порівняльне літературознавство"

Вибіркові компоненти для освітніх програм 

Кафедра забезпечує викладання вибіркових компонентів для освітніх програм: «Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, "Переклад (англійська мова)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Українська мова і література» другого (магістерського) рівня вищої освіти, «Літературна творчість» другого (магістерського) рівня вищої освіти.


Кафедра співпрацює з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, Інститутом бібліографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Серед наших закордонних партнерів – Варшавський університет (Польща), Гданський університет (Польща), Загребський університет (Хорватія), Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського (Болгарія).

gerb Kurbas НБУВ 200911115351258 8244 JPG
Warszawski Gdanski U Zagrabiensis U Паїсія Хилендарського

 


Колектив кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства відрізняє творча інтелектуальна атмосфера,

відкритість до комунікацій, модерне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та глибинного спілкування.


IMG 7724


Приєднайся до нас на fb