Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Науковий журнал "Синопсис"

Науковий електронний журнал  «Синопсис: текст, контекст, медіа»:

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України (категорія Б, наказ МОН №886 від 02.07.2020 року).

Видання реферується, індексується та зберігається в базах:

ERICH PLUS; Ulrichsweb; DOAJ; Google Scholar; Index Copernicus International (ICV 2021: 73,33; ICV 2020: 80,87; ICV 2019: 85,29); Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Simple Search Metadata (SSM); Information Matrix for the Analysis of Journals Dimensions; Lens.org; 1findr; Scilit.

Рецензований журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій.

Журнал засновано у 2012 році і відтоді побачили світ 34 номери. Журнал виходить чотири рази на рік і повністю фінансується засновником.

Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіа-текст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема і міждисциплінарними. Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових і художніх творів з науковими коментарями.

Надіслані матеріали обов’язково піддаються подвійному сліпому рецензуванню.

Редакційні процедури та вимоги до оформлення матеріалів описані на сайті synopsis.kubg.edu.ua.

Будемо раді бачити Вас серед авторів журналу!