Фестиваль науки – 2021: Онлайн-засідання круглого столу «Лінгвістичні аспекти професійного мовлення»

       14  травня 2021 року в межах Фестивалю науки кафедра української мови провела онлайн-засідання круглого столу «Лінгвістичні аспекти професійного мовлення». Модераторами заходу були кандидат філологічних наук доцент кафедри української мови Валентина Дроботенко та  кандидат педагогічних наук доцент кафедри української мови Валентина Заєць. Упродовж чотирьох годин понад 30 учасників круглого столу (студенти І, ІІ, ІV курсів Інституту філології спеціальності «Українська мова та література», І курсу Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту спеціальністей "Фізична культура" ,  "Фізична терапія, ерготерапія", професорсько-викладацький склад кафедри української мови, запрошені гості) обговорювали актуальні питання комунікативного, етичного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного аспектів професійного мовлення. Йшлося про терміни-новозапозичення в сучасній українській мові, тематичні групи термінів-неологізмів у сучасному українськомовному медіадискурсі, термінотворчі процеси, про терміни й професіоналізми в освітньо-педагогічній царині; про використання невербальних засобів для успішної комунікації; про дотримання норм української мови та уникнення різних типів помилок у мовленні фахівців, мовленнєві формули звертання в сучасній українській мові тощо. Неабиякий інтерес викликали доповіді, пов’язані з використанням некодифікованою лексики в професійному мовленні, вживанням фахової фразеології тощо.

       Розпочав засідання провідний фахівець Національної комісії зі стандартів державної мови кандидат педагогічних наук Володимир Шкавро. Доповідач розкрив актуальну тему (особливо для студентів ІV курсу, які активно готуються цими днями до передзахисту бакалаврських робіт) – про підготовку до публічного виступу, наголосив на використанні невербальних засобів під час подачі матеріалу. Тему публічного мовлення продовжили студенти ІV курсу з проєктами «Публічний виступ як культурний конструкт сучасної медійної людини. Магія слова та гіпноз синтаксису» та «Культура мовлення зірок шоу-бізнесу й блогерів», зазначивши на конкретних прикладах на необхідних елементах успішної комунікації.

       Кожен виступ супроводжувався презентаційними матеріалами, інтерактивними завданнями, відеосюжетами тощо і, безумовно, викликав активне обговорення, яке подекуди переростало в широку дискусію (до того ж студенти-першокурсники відкрили для себе багато нового у фаховому мовленні, про що їм із цікавістю розповіли старшокурсники).

       Складні випадки слововживання, культура професійного мовлення наразі залишаються актуальними проблемами, тому всі виступи були скеровані на підвищення практичного складника, удосконалення предметних компетентностей під час навчання студентів нашого Університету.

       Учасники круглого столу дійшли висновку, що наступного разу подібну онлайн-зустріч варто провести в іншому форматі – наукової загальноуніверситетської конференції з проблем фахового мовлення.

12345