V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем»

     10 грудня 2020 року в Інституті філології відбулася V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем»

     У конференції взяли участь корифеї української лексикографії та молоді науковці з 13 наукових установ і університетів України: Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Київського національного лінгвістичного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та, звісно, науково-педагогічні працівники Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

     З вітальним словом до учасників конференції звернулися Ірина Євгеніївна Руснак, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, та Лариса Терентіївна Масенко, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор. 

     Модерували захід Оксана Миколаївна Тищенко, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, та Олена Леонідівна Доценко, заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук. 

     Під час пленарного засідання конференції виступили: Карпіловська Євгенія Анатоліївна, завідувачка відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Лексикографічна система «Український глосарій» як база знань про українське слово»);  Масенко Лариса Терентіївна, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Мовознавча діяльність Святослава Караванського (до 100-річчя від дня народження)»);  Ткач Людмила Олександрівна, професор кафедри сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор (тема доповіді «Творчість Івана Котляревського — як імпульс до розвитку української лексикографії першої половини ХІХ ст.»); Дроботенко Валентина Юріївна, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент (тема доповіді «Структурно-семантичний аспект фразеологізмів у «Словарі української мови» Бориса Грінченка»);  Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук (тема доповіді «Архівна картотека VS Transkribus: про машинне розпізнавання рукописних матеріалів»).

     Учасники конференції обговорювали актуальні проблеми сучасного словникарства:

- розвиток лексикографії в Україні та за кордоном: історія і сучасність (Артикуца Наталія Володимирівна, головний науковий співробітник сектору «Українська школа законотворчості» відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат філологічних наук; Чумак Володимир Васильович, заступник директора з наукової роботи Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, кандидат філологічних наук, професор; Корнієнко Лариса Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, кандидат філологічних наук; Козирєва Зінаїда Георгіївна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук; Гуцуляк Тетяна Євгенівна, доцент кафедри сучасної української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук; Іванова Наталія Георгіївна, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, кандидат філологічних наук; Качановська Тетяна Олександрівна, доцент кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидат філологічних наук; Орлов Віталій Володимирович, старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова);

- специфіку фіксації у лексикографічних джерелах норм мови (Кислюк Лариса Павлівна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук; Дика Людмила Василівна, доцент кафедри української мови гуманітарного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат філологічних наук);

- позначення граматичної інформації у словниковій статті (Романюк Юлія Віталіївна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук);

- словник мови письменника як лексикографічний феномен (Сніжко Наталія Володимирівна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук; Самойлова Ірина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук; Цимбалюк-Скопненко Тетяна Василівна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук; Мовчун Лариса Вікторівна, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук; Дідун Лілія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України);

- комп’ютерну лексикографію (Шведова Марія Олексіївна, доцент кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук; Купріянов Євген Валерійович, доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат філологічних наук);

- мовні та позамовні чинники перекладної лексикографії (Боярова Людмила Георгіївна, професор кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук; Козачук Андрій Михайлович, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук; Вознюк Юлія Олександрівна, аспірантка Інституту української мови НАН України).

     Учасники конференції були одностайними в необхідності зустрітися за рік на VI Всеукраїнській конференції «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем», оскільки актуальність словникарської проблематики в лінгвістичних дослідженнях лише зростає, а потреба обміну ідеями та напрацюваннями є беззаперечною.

12345678910