Календар подій

Створення колективної наукової монографії «ГОРИЗОНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ: ПОЕТИКА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

Кафедра світової літератури

Київського університету імені Бориса Грінченка

ЗАПРОШУЄ

науковців і викладачів

до участі у створенні колективної наукової монографії

 

«ГОРИЗОНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ: ПОЕТИКА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

 

Мета написання наукової колективної монографії – поглиблення теоретичних засад; визначення специфіки втілення представниками світової літератури широкого спектру питань, пов’язаних із колективною та індивідуальною ідентичністю, у діахронічному і синхронічному вимірах; розробка національних і авторських художніх моделей інтерпретації питань ідентичності; оприлюднення результатів науково-дослідницьких робіт і акумуляція знань задля поліпшення якості підготовки фахівців філологічних спеціальностей.

Підготовку монографії заплановано в межах спільної наукової теми кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства і кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка: «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах» (державний реєстраційний номер 117U005200).

Орієнтовна структура монографії:

Розділ 1. Питання ідентичності у творах світової літератури: теоретичні аспекти.

Розділ 2. Специфіка художньої реалізації проблематики національної ідентичності: постколоніальна візія.

Розділ 3. Питання колективної та індивідуальної ідентичностей у світовій літературі: інтерпретаційні моделі і стратегії.

Термін подання статей для публікації в монографії – до 30 березня 2024 року.

 

Оформлення матеріалів:

Науковий доробок необхідно оформлювати українською чи(і) англійською мовами обсягом не менше 20 сторінок; шрифт «Times New Roman», 14 пт, 1,5 інтервал, абзац 1,25 см, усі поля 2 см.

Стаття має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що містить результати оригінальних досліджень автора(-ів).

 • Структура наукової статті:
 • короткий вступ (1–2 сторінки),
 • 2-3 рівнозначні за обсягом параграфи,
 • висновки (1 сторінка).

Анотації українською і англійською мовами (до 1800 знаків без пробілів кожна) з 5-7 ключовими словами буде розміщено в окремому додатку монографії.

Послідовність розміщення матеріалів у статті:

 • УДК (вирівнювання зліва);
 • назва статті (шрифт – напівжирний, усі прописні, вирівнювання по центру);
 • прізвище та ім’я автора(ів) (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • електронна адреса;
 • ORCID;
 • текст статті;
 • список використаних джерел.

Список використаних джерел необхідно подавати наприкінці в алфавітному порядку. Покликання в тексті статті – у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому – номер сторінки (сторінок). Наприклад, [1, с. 12].

Список використаних джерел має бути у вигляді нумерованого списку, оформленого згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015.

Редколегія залишає за собою право не приймати матеріали з виявленими фактами плагіату, порушенням вимог оформлення.

Назви матеріалів, запропонованих до публікації, мають бути підписані прізвищем автора (файл «Прізвище_стаття»).

За достовірність матеріалів у статті відповідають автори.

Просимо бути уважними щодо стильових, орфографічних та інших помилок, плагіату тощо. Статті будуть надруковані в авторській редакції.

Контрольні дати:

Термін подання заявки щодо участі в колективній монографії і статей для публікації – до 30 березня 2024 року.

Відповідь про прийняття матеріалів – протягом 5 робочих днів після отримання матеріалів.

Орієнтовний час виходу – 1 жовтня 2024 року.

Колективну наукову монографію буде видано в електронному форматі.

Заявку щодо участі та інформацію про автора (файл «Прізвище_заявка») необхідно надіслати на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:

У заявці вказати:

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи (офіційна назва закладу в називному відмінку) із зазначенням країни і міста

Назва статті

Номер і назва запланованого розділу

e-mail

Телефон (мобільний)

Контакти:

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Гальчук Оксана Василівна,

доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури

+380674364909