Наукові доробки здобувачів Інституту філології (архів)

 homepageImage_uk_UA.jpg

 

Запрошуємо до друку на сторінках електронного збірника «Наукові доробки студентів Інституту філології». У збірнику розміщуються статті, що висвітлюють актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної філології та лінгводидактики, наукові розвідки у межах бакалаврських, магістерських досліджень тощо.

Мови публікацій: українська, англійська.

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Терміни подання матеріалів: до 1 грудня (збірник буде видано у січні).

http://ndsif.kubg.edu.ua/

 

 

Магістерські роботи студентів Інституту філології до 2022 року (архів)

mag.jpg