Публікації у виданнях, що індексуються в НМБД Scopus