Публікації у виданнях, що індексуються в НМБД Web of Science, Scopus

  1. Стамбол І.І. Тенденції розвитку новітньої польської біографістики (за матеріалами видання «Polish biographical studies»). Сторінки Історії: збірник наукових праць. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра історії, 2021. Вип. С. 340–357 . https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37396/ 
  2. Стамбол І.І. Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова.  Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Київ: Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, 2020. Вип. 25. С. 98–111. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32906/ 
  3. Ivashchenko V., Voskoboinikova-Huzieva O., Balabanova K., Soshynska V., Semenko S. Media Communications as a Factor of Global Digital Culture. Economic Affairs (New Delhi). 2022, 67(3), pp. 233-238. Покликання на профіль: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57834090300&origin=recordPage

  4. Політова О.А. Видання й публікації про Літопис Самійла Величка періоду незалежності України як основа для нових наукових досліджень. Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2022. Вип. 29. С. 226-241. Покликання на сайт видання: http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/node/10
  5. Politova Olena, Pustovoichenko Dariia, Nataliia Hrechanyk etc. ICT-oriented Training of Future
    HEI Teachers: a Forecast of Educational Trends 2022-2024 // IJCSNS International Journal of
    Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. Apr 30 (4), pp. 387-393. Покликання на профіль: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3899585