Публікації у виданнях, що індексуються в НМБД Web of Science

  1. Стамбол І.І. Тенденції розвитку новітньої польської біографістики (за матеріалами видання «Polish biographical studies»). Сторінки Історії: збірник наукових праць. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Кафедра історії, 2021. Вип. С. 340–357 . https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37396/ 
  2. Стамбол І.І. Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова.  Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Київ: Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, 2020. Вип. 25. С. 98–111. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32906/