Практика

Виробничі практики студентів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка є обов’язковим компонентом освітнього процесу і мають на меті набуття студентами спеціальних (фахових) компетентностей відповідно до програмних результатів навчання за освітньою програмою. Як заключна ланка у схемі освітнього процесу («Аудиторія – Центри компетентностей – Бази практик») практики передбачають наступність, послідовність і системність їх проведення.

Організація і проведення практики студентів регламентується «Положенням про проведення практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» (наказ № 828 від 21.12.2018 р.).

Кафедрою інформаційних комунікацій на основі Положення, освітніх стандартів підготовки фахівців за  спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблено наскрізну програму практики та програми кожного виду практики відповідно до змісту і завдань майбутньої професійної діяльності.

Програмами передбачено завдання і зміст практик, форми і методи контролю отриманих студентами результатів. Усі види практик плануються відповідно до графіка освітнього процесу. З усіма організаціями та установами, де студенти проходять практику, укладено відповідні угоди.

Відповідно до освітньої програми 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» підготовки магістрів, завершальним етапом навчання є переддипломна практика, мета якої – формування, узагальнення та вдосконалення здобутих студентами знань, умінь і навичок, їх використання в роботі архівів, бібліотек, інформаційних центрів, установ; сприяння фаховій інтелектуальній та універсальній підготовці майбутніх фахівців; знайомство зі специфікою роботи з е-документами та інформаційними ресурсами; можливість проведення практичного дослідження та збір необхідних матеріалів для написання дипломних робіт. 

zastavka prakryka ibas

Grinchenko 2020 

saltykova 2020


 

 

Бази практики

 Інформаційні  установи

(м. Київ, пр. Ю. Гагаріна, 27)

 

Архівні установи

(м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

(м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

Національні бібліотеки

(м. Київ, Голосіївський просп., 3)

(м. Київ, вул. Грушевського, 1)

(м. Київ, вул. Лаврська, 9)

(м. Київ, вул. Л. Толстого, 7)

Державні бібліотеки

(м. Київ, вул. Антоновича, 180)

(м. Київ, вул. Берлінського, 9)

(м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 122)

 

Університетські бібліотеки

(м. Київ, вул. Володимирська, 58)

(м. Київ, пр. Перемоги, 37)

(м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

 

 Публічні бібліотеки

(м. Київ, вул. Тургенєвська, 83-85)

(м. Київ, бул. Лесі Українки, 7)