Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

-min
Контактна інформація

t.virchenko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка 13-Б, каб. 209

Вірченко Тетяна Ігорівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Практикум з української літератури: Виразне читання; творчі майстерні: проза; літературна генерика, генологія, інтерсеміотика; аналіз художнього тексту; практикум з літературного менеджменту: Організація виставкової діяльності.

 

Біографія

 У 2003 році закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» У 2013 році захистила дисертацію на тему «Дискурс, еволюція, типологія художніх конфліктів української драматургії 1990–2010 років» із спеціальності 10.01.01 – українська література на здобуття наукового ступеня доктора наук. У Київському університеті ім. Б. Грінченка працює з 2017 року. Викладацький стаж - 14 рокі.

 

Професійний і науковий інтерес

 Питання історії української літератури доби fin de siècle, сучасної літератури, історії української драматургії, теорії драми, канону, сценічності та театральності п’єс, засобів візуалізації, драмознавчої термінології.

 Презентування наукових досліджень на індивідуальному рівні

Powered by SobiPro