Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Rusnak-I
Контактна інформація

i.rusnak@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка 13-Б, каб. 216

Руснак Ірина Євгеніївна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Історія української літератури

Член редакційних колегій видань:

Біографія

Народилася 9 червня 1964 року в м. Новоукраїнка на Кіровоградщині.

1986 року з відзнакою закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна.

Працювала вчителем української мови і літератури. Від вересня 1993 року – викладач, старший викладач, доцент Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, від вересня 1996 року – доцент, професор, завідувач кафедри української літератури, декан-директор інституту філології й журналістики, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Від вересня 2016 року – професор кафедри української літератури і компаративістики, від березня 2019 року – директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Cлухач Першої Літньої літературознавчої школи «Сучасна літературознавча теорія та реінтерпретація української літератури» (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Київ, 1998). 

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію про літературну творчість Дмитра Яворницького, у 2007 – докторську, в якій осмислила модифікацію національної історіософії у художній спадщині Уласа Самчука.

Автор більше 200 наукових праць, серед яких: 

монографії:

  • «Я був повний Україною…»: Художня історіософія Уласа Самчука: Монографія. – Вінниця: ДП ДКФ, 2005. – 406 с.
  • Із «когорти сурових лицарів традиційності»: Статті про творчість Уласа Самчука. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2007. – 127 с.
  • Художня історіософія Уласа Самчука: Монографія. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2009. – 368 с.
  • Художній світ прози письменників-вісниківців. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2011. – 232 с.

навчальні посібники з грифом МОН України:

  • Думи та історичні пісні: тексти та їх інтерпретація. – Кіровоград, 1999. – 96 с.
  • Український фольклор: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010 (перше видання), 2012 (друге видання). – 304 с. (Серія «Альма матер»).

Професійний і науковий інтерес

 Українська література міжвоєнної доби, українська еміграційна література, творчість письменників-вісниківців, творчість Уласа Самчука.

Powered by SobiPro