На часі оновлення магістерської програми

vypusk

14 червня 2022 р. відбулося розширене засідання кафедри бібліотекознавства та інформології.

 

Робоча група з оновлення ОПП 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа другого (магістерського) рівня вищої освіти у складі:  Сошинська В. Є., голова робочої групи, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології, кандидат наук із соціальних комунікацій; Григоревська О. В., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с.; Терещенко Н. М. доцент кафедри бібліотекознавства та інформології, кандидат педагогічних наук, доцент; Половинчак Ю. М., керівник Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с.; Зуєва М. О., здобувач, випускник ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти презентували присутнім проєкт змін до освітньої програми. Зміни до ОПП стосуються як уточнення змісту компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, так і введення нових актуальних дисциплін.

В обговоренні змін взяли участь найважливіші стейкхолдери – випускники, здобувачі та  майбутні вступники на ОПП – Боклан М., Гуменюк С., Бабенко А., Шевчук О. У дискусії між науково-педагогічними працівниками кафедри бібліотекознавства та інформології та запрошеними гостями, що відбувалася в дружньому професійному колі, підкреслювалося, що продовження поглибленого вивчення іноземної мови на магістратурі є вимогою часу, коли в умовах наукової та освітньої міжнародної взаємодії вільне володіння англійською мовою необхідне для участі у ворк-шопах, тренінгах, сертифікатних програмах та програмах обмінів. Інформаційна війна актуалізує питання інформаційної безпеки, що також має відбиватися у дисциплінах, що вивчаються на ОПП.

Отже, важливу роботу розпочато, запрошуємо усіх зацікавлених осіб – партнерів, роботодавців, представників академічної спільноти, випускників та здобувачів, приєднатися до обговорення проєкту змін до ОПП 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа другого (магістерського) рівня вищої освіти!