160-річчя Бориса Дмитровича Грінченка

Grinchenko39 грудня святкуємо 160-річчя Бориса Дмитровича Грінченка ­–   автора багатьох мовознавчих, літературознавчих, педагогічних та етнографічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови й літератури, укладача фундаментального словника української мови, редактора першої щоденної загальноукраїнської газети «Громадська Думка», організатора товариства «Просвіта», борця за українську незалежність та самобутність.

Студенти-першокурсники на занятті з культури усного та писемного мовлення говорили про творчість та громадську діяльність українського просвітника, чиє ім’я носить Університет, у якому вони навчаються; про місце Б.Грінченка в загальноукраїнській полеміці щодо шляхів розвитку української мови,  про його роль в унормуванні української літературної мови в галузі фонетики, лексики, граматики, стилістики; про Загальноуніверситетський мовно-літературний конкурс «Словник Грінченка та сучасність», у якому беруть участь студенти-першокурсники.