Співпраця з Університетом Палермо, Італія

1 1За програмою академічної мобільності Еrasmus+ доцент кафедри української мови Факультету української філології, культури і мистецтва Видайчук Тетяна Леонідівна працювала зі студентами-магістрантами, які вивчають славістику в Університеті Палермо, зокрема оволодівають українською мовою як іноземною. Разом із колегами з Італії та України брала участь у комісії, що розробляла підсумкові тестові завдання для сертифікаційного екзамену, була членом іспитової комісії на володіння українською мовою (рівень А2). Італійські студенти продемонстрували не тільки відповідні знання, а й зацікавлення українською мовою, українською культурою, українською історією.

Також відбулися плідні дискусії з колегами щодо об’єктивного висвітлення україністичних студій у зарубіжній славістичній науковій парадигмі та щодо паритетного представлення українознавства в освітній сфері іноземних ЗВО.