ОБГОВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА на 2023–2027 рр.

Стратегія розвитку02 березня 2023 р на Факультеті української філології, культури і мистецтва відбулася знакова подія – обговорювали концептуальні засади Стратегії розвитку Університету Грінченка і план впровадження задуманих ідей на 2023–2027 рр. Під час зустрічі з Першим проректором Лілією Гриневич і науковим співробітником Аналітичного центру «ОсвітАналітика» Євгеном Ніколаєвим команда Факультету на чолі з деканом Іриною Руснак представили низку масштабних та іміджевих проєктів в контексті визначених для реалізації Цілей сталого розвитку («Якісна освіта», «Сталий розвиток міст та громад»).

Так, у межах Стратегічної цілі «Якісна освіта» Факультет запропонував упровадити міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Біографістика і текстологія» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, яку презентувала професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Тетяна Вірченко. Ця ідея не має аналогів в Україні. Як зауважила Лілія Михайлівна, «…за міждисциплінарними програмами майбутнє, адже вони готують покоління новаторів…». На випускників таких програм є запит, і на них уже з нетерпінням чекає працедавець.

Втілення Стратегічної цілі «Сталий розвиток міст і громад» команда Факультету вбачає в реалізації двох масштабних іміджевих проєктів: «Мовно-літературний і культурний простір Києва» і «Шлях Бориса Грінченка: інтерактивна онлайн-мапа життя і діяльності Лідера українства».

Із основними ідеями першого проєкту ознайомив професор, завідувач кафедри української мови Михайло Вінтонів. Мета проєкту – визначити стратегічні пріоритети і створити оптимальні умови для реалізації конституційних гарантій вільного функціювання української мови в м. Києві, посилити її об’єднувальну роль в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності; утвердити сталий розвиток національного мовно-літературного простору столиці, поглибити розвиток національної культури; створити умови для всебічного розвитку й підвищення престижу послуговування українською мовою в усіх сферах суспільного життя, якісно посилити українськомовне літературно-культурне середовище столиці. Цей мегапроєкт наповнений низкою заходів, з-поміж яких Михайло Олексійович виокремив підпроєкт «Нова українська школа: столичний мовно-літературний стандарт», що орієнтований на розвиток особистісний і фаховий потенціал учителя української мови і літератури і/або зарубіжної літератури як креативного інноватора, здатного якісно організовувати освітній процес на компетентнісній основі в умовах постійного оновлення змісту освіти з урахуванням викликів сучасності.

Новаторський проєкт із назвою «Шлях Бориса Грінченка: інтерактивна онлайн-мапа життя і діяльності Лідера українства» представив кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційних комунікацій Ігор Стамбол. Основна ідея проєкту в тому, аби створити інтерактивну онлайнову мапу всіх місць Києва, що хоч якимось чином пов’язані з постаттю нашого патрона, мапу, за якою кожен охочий зможе простежити життєвий шлях і здобутки Бориса Дмитровича. Саме повноцінна мапа зможе повною мірою продемонструвати всеукраїнський масштаб постаті видатного просвітника. Заплановано, що проєкт відображатиме місця пам’яті, пов’язані із народженням, юністю, навчанням, працею, перебуванням і подорожами Бориса Грінченка; до неї будуть прив’язані зображення будівель та світлини Грінченків. На мапі буде відтворено географію публікацій (де, і які видання Грінченка побачили світ із прив’язкою до повнотекстів); географію контактів (з ким листувався, та на кого вплинув, цитати з епістол або повні їхні тексти); словник та етнографію (з яких регіонів Борис Дмитрович отримував матеріали для  лексикознавчих та етнографічних праць).

Обговорені на зустрічі проєкти й заходи є вагомою частиною масштабного плану Факультету в реалізації Стратегії розвитку Університету на найближчі кілька років.

Після представлення кожного із проєктів учасники зустрічі обговорили деталі, перспективи і ризики; визначили траєкторію подальших дій.

Дякуємо учасникам зустрічі за конструктивні поради і підтримку в подальшій реалізації задумів Факультету.

Ми віримо в силу спільних зусиль, а в своїх ідеях прагнемо сталого розвитку і досконалості!