Збори трудового колективу Факультету української філології, культури і мистецтва

12 жовтня 2022 року відбулися Збори трудового колективу Факультету української філології, культури і мистецтва, у яких узяли участь науково-педагогічні, наукові і педагогічні та інші працівники, уповноважені здобувачі різних рівнів освіти  (усього 59 осіб із 64, що відповідає 92,2% делегованих). У роботі Зборів узяла участь перший проректор Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Михайлівна Гриневич. Було обрано голову Зборів трудового колективу факультету – Козлова Романа Анатолійовича, доктора філологічних наук, професора, провідного наукового співробітника, та секретаря – Русаченко Наталю Павлівну, кандидата філологічних наук, доцента.

На зібранні Ірина Євгеніївна Руснак, доктор філологічних наук, професор, представила пропозиції до Програми (стратегії) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на наступні 5 років (2023 – 2027), приділивши увагу  різним аспектам корпоративної культури, розвитку персоналу, питанням студентоцентрованого навчання, інструментам підвищення якості освіти, стандартам наукової діяльності та міжнародної співпраці.

До обговорення пропозицій та увиразнення майбутніх векторів розвитку Факультету української філології, культури і мистецтва у структурі Університету долучилася перший проректор Лілія Михайлівна Гриневич,  окреслила пріоритетні для місії закладу напрями – науково-дослідницький, навчальний та громадянсько-суспільний, що мають сприяти розвитку української ідентичності. Дискусію підтримали Михайло Олексійович Вінтонів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Тетяна Ігорівна Вірченко, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Стамбол Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційних комунікацій, Бойко Марія Іванівна, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених факультету, аспірантка 4 року навчання,  Кабакова Олександра Валеріївна, студентка 4 курсу, голова студентського парламенту факультету.

Трудовий колектив Факультету української філології, культури і мистецтва шляхом таємного голосування переважною більшістю голосів надав згоду на призначення деканом факультету Руснак Ірини Євгеніївни, доктора філологічних наук, професора. Участь у таємному голосуванні взяли 56 учасників зборів із 59 зареєстрованих; за надання згоди висловилися 55 осіб, проти – 1.

Рішенням Зборів було делеговано і виборних представників до складу Вченої ради факультету. Ними стали Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри світової літератури; Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компатативістики і грінченкознавства;  Стамбол Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних комунікацій; Видайчук Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови;  Виноградний Артем Вікторович, студент ІІ курсу, ОП «Ведучий телевізійних програм»; Гордійчук Ірина Вячеславівна, студентка І курсу,  ОП «Ведучий телевізійних програм».

Трудовий колектив привітав Гальчук Оксану Василівну, доктора філологічних наук, доцента, із присвоєнням ученого звання професора кафедри світової літератури та Жигун Сніжану Віталіївну,  доктора філологічних наук, із присвоєнням ученого звання доцента кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства.

Щиро дякуємо колегам і студентам за конструктивну роботу в непрості часи. Нехай наснага й оптимізм у роботі, спільна творча праця ведуть кожного з нас і Україну до перемоги!