Науково-методологічний семінар кафедри української мови

18 травня 2022 року у межах Фестивалю науки–22 відбувся науково-методологічний семінар викладачів, аспірантів і студентів кафедри української мови. Учасники семінару розглянули низку актуальних проблем сучасної україністики.

З доповіддю на тему «Акцентологія в методичній системі навчання фонетики майбутніх учителів української мови і літератури» виступила Г. П. Кузнецова, канд. пед. наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Учасники семінару зазначили ґрунтовність та глибину осягнення розглянутих доповідачкою питань.

З огляду на актуальність і гостроту порушених проблем тривалу дискусію викликав виступ викладача кафедри української мови М. І. Бойко «Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття».

Результати наукових досліджень презентували на семінарі молоді науковці – студенти й магістранти Університету Грінченка. Зокрема учасники семінару відмітили високий рівень теоретичної підготовки і ретельність наукового опрацювання тем І. Дець, О. Гаркавої, К. Коверко, А. Мірошник, Ю. Мозоль та Я. Халімоненко.

Активну участь у дискусії взяли викладачі кафедри української мови М. О. Вінтонів, О. А. Стишов, С. О. Караман, Т. Л. Видайчук, Н. П. Русаченко, Р. С. Дружененко, І. Г. Саєвич.

У підсумках учасники семінару зазначили, що порушені проблеми і висловлені в обговоренні цікаві спостереження сприятимуть подальшим науковим пошукам та професійному зростанню.