РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

17 січня 2022 року відбулися Збори трудового колективу Інституту філології, у яких взяли участь 219 співробітників і делегованих студентів з 235, що становить 93% від загальної чисельності делегатів.

Учасники Зборів таємним голосуванням схвалили Звіт директора про роботу Інституту філології у 2021 році. (Результати голосування: "схвалюю з оцінкою ЗАДОВІЛЬНО" - 211; "схвалюю з оцінкою НЕЗАДОВІЛЬНО" - 2 особи; 6 осіб не голосували).
На Зборах також було делеговано колег на Конференцію трудового колективу Київського університету імені Бориса Грінченка на 2022 рік. Список делегатів від Інституту філології (83 особи відповідно до квот) підтримали 212 осіб, не підтримала 1 особа, 6 осіб не голосували.