VІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична онлайнова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства»

18 листопада 2021 р. в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася VІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична онлайнова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства». Вона передбачала роботу за кількома напрямами:

  • «Історико-культурні параметри творчості письменників» (модераторка – Юлія Вишницька);
  • «Генологія літератури: взаємовпливи та еволюція» (модераторка – Тетяна Вірченко);
  • «Різноаспектні проблеми функціювання української мови» (модераторка – Ірина Саєвич);
  • «Методика викладання мови та літератури в сучасних умовах інформатизації освіти» (модератора – Людмила Овсієнко).

Варто відзначити, що доповіді всіх учасників були цікавими й пізнавальними. Кожен виступ супроводжувався тривалою дискусією, в якій брали участь не лише здобувачі освіти, а й завідувачі кафедр, професори та доценти.