Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня № 420 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 15 квітня 2021 року» збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з філології (спеціальність 035).

       Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»  — рецензоване видання, що публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства. Публікації збірника охоплюють такі проблеми: тенденції розвитку української та зарубіжної літератури, теорія літератури, компаративістика, ґендерні й інтермедіальні студії, семіотика, міфопоетика та поетика загалом. Важливий розділ складають розвідки науковців у царині грінченкознавства.

       Вітаємо редакційну колегію видання та колектив Інституту філології з вагомим здобутком! Зичимо якнайшвидше потрапити до категорії «А» і комфортно почуватися у світовому інформаційному просторі!

1