Станіслав Лем: тексти і інтерпретації

     9 квітня 2021 року кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства та Польський культурно-освітній центр Університету Грінченка організували і провели онлайн круглий стіл “Станіслав Лем: тексти і інтерпретації”, присвячений сторіччю від дня народження Станіслава Лема.

     Із доповідями виступили Зоряна Лановик, д.ф.н., професор кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (“Художній світ Станіслава Лєма: між фікційністю і реальністю”),  Людмила Бербенець, к.ф.н., науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (“Оповідання Станіслава Лема «Трибунал» у контексті осмислення проблеми створення андроїдів і штучного інтелекту”), Уляна Левко, к.ф.н., доцент кафедри  української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка (“Ійон Тихий Станіслава Лема: полівимірність образу персонажа”), Анна Золотнюк,  журналістка, фотографиня зі Львова (“Deus ex machina: самосвідомість машин у циклі «Сім подорожей Трурля та Кляпавція»”), Урбен Кюлу, магістр-інженер, магістрант Західнопоморського технологічного університету у Щецині (“Фантастика в будівництві: ідеї, реалізація, перспективи”), Альона Войтюк, магістрантка Інституту філології та Інституту мистецтв Університету Грінченка (Інтермедіальне прочитання літературного твору (від пʼєси «Czy pan istnieje, Mr. Jones?» Станіслава Лема до фільму «Przekładaniec» Анджея Вайди)), Святослав Рублик, студент Історико-філософского факультету (“«Мир на Землі» Станіслава Лема: ретрофутуризм чи моделювання майбутнього”) та Дарія Картавченко, студентка Інституту філології (Проблема реальності світу у збірці «Зі спогадів Ійона Тихого» Станіслава Лема). У доповідях аналізувалися різні аспекти творчості великого фантаста, від огляду значення його ідей футуролога до мистецької цінності його художньої прози та специфіки прочитання текстів Лема різними поколіннями.

     До діалогу долучилися викладачі і студенти з Інституту філології та Історико-філософського факультету Університету Грінченка, а також наші шановні колеги з інших університетів. Щиро дякуємо за активну участь у круглому столі нашим партнерам із Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Кривоворізького державного педагогічного університету!

     Проведений круглий стіл — це ще один приклад плідної співпраці різних підрозділів нашого Університету над інтердисциплінарними проектами. Натхненниками заходу, які також забезпечували його проведення та модерацію, виступили Оксана Салата, завідувач кафедри історії України, під керівництвом якої відбувається шерег найрізномантніших заходів з популяризації польсько-українського партнерства у сфері гуманітарних наук, Олена Бровко, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, якій завдячуємо ідею та формат проекту в межах наукової міжкафедральної теми “Типологія ідентичностей  у художньому та критичному дискурсах”, Уляна Левко, доцент  кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, дослідник творчості Станіслава Лема та активний учасник міжкафедральних проектів, у тому числі в рамках діяльності  Польського культурно-освітнього центру.

123