Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» електронне періодичне видання «Синопсис: текст, контекст, медіа» включене до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з філології (спеціальність 035) та соціальних комунікацій (спеціальність 061).

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» — рецензоване видання, що публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій. Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіа-текст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема міждисциплінарними. Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових та художніх творів з науковими коментарями.

Вітаємо редакційну колегію видання та колектив Інституту філології з вагомим здобутком! Зичимо якнайшвидше потрапити до категорії «А» і комфортно почуватися у світовому інформаційному просторі!

book1