Студенти Інституту філології долучилися до розробки Генерального регіонально анотованого корпусу української мови

 Корпусна лінгвістика – найпрогресивніший і найпродуктивніший напрям сучасного мовознавства. Вивчення лексики й граматики, порівняльно-історичні та порівняльно-типологічні дослідження мовних явищ в цивілізованому світі проводяться з використанням комп’ютерних технологій, які значно пришвидшують процедуру опрацювання великих масивів текстів, а відтак – роблять результати лінгвістичних досліджень більш зваженими й об’єктивними. Не залишився осторонь процесів інтеграції лінгвістики та цифрових технологій і Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка, де студенти освоюють зокрема й складні, але такі потрібні сучасному фахівцеві електронні ресурси.

Цьогоріч студенти І курсу Інституту філології, які здобувають освіту за освітньою програмою «Українська мова та література», мали можливість долучитися до розвитку корпусної лінгвістики під час дистанційного проходження виробничої практики з основ прикладної лінгвістики, зокрема стати розробниками одного з найпотужніших українських корпусів – Генерального регіонально анотованого корпусу української мови (ГРАК). Грінченківці поповнили в ньому публіцистичний сегмент, додавши тексти журналу "Наука і суспільство" за 1972 – 1994 роки. Допомогла студентам опанувати процедури опрацювання текстів головна розробниця й берегиня корпусу ГРАК пані Марія Шведова.

Робота була і цікавою, і корисною. Приємно, що відтепер на сайті корпусу серед його розробників позначені й прізвища студентів Київського університету імені Бориса Грінченка.

А співпрацю грінченківців та ГРАКа буде обов’язково продовжено!

1234