ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем»

         3 грудня 2018 року  в Інституті філології відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем»

Конференцію вітальним словом відкрила Ірина Євеніївна Руснак, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук. 

Модерували захід Оксана Миколаївна Тищенко, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, кандидат філологічних наук, та Олена Леонідівна Доценко, заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук. 

     Темарій конференції був традиційним, втім актуальний з погляду наукової значущості та практичної ваги обговорюваних питань. І, звісно, говорили і про роль Бориса Грінченка в розвитку вітчизняної лексикографії, і про надсучасні лексикографічні системи.

      Зацікавили провідних фахівців у царині словникарства і студентів-грінченківців, присутніх на заході можливості Генерального регіонального анотованого корпусу української мови (ГРАК: uacorpus.org ), про який розповіла Марія Олексіївна Шведова, докторант Київського національного лінгвістичного університету, співробітник Університету ім. Фрідріха Шиллера (м.Єна, Німеччина), кандидат філологічних наук. Сподіваємося, що невдовзі студенти Інститут у філології матимуть можливість долучитися до розроблення ГРАКа. Так само, як і до анотування словників з бібліотеки-колекції Агатангела Кримського, про яку розповідав Володимир Миколайович Підвойний, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

        Оксана Миколаївна Тищенко, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, захопила учасників конференції розповіддю про специфіку словника творчої особистості, проаналізувавши лексикон Юрія Андруховича. 

     Доробками в царині лексикографії радо поділилися й колеги зНаціонального університету «Києво-Могилянська академія»:  Інна Євгеніївна Ренчка, старший викладач кафедри української мови, кандидат філологічних наук, Оксана В’ячеславівна Калиновська, старший викладач кафедри української мови.

      Науково вагомими й актуальними були доповіді Наталії Павлівни Гальони, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидата філологічних наук, та Анжеліки Станіславівни Попович, доцента кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора педагогічних наук.

     Про юридичні аспекти лексикографії розповіла Наталія Володимирівна Артикуца, викладач Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України, керівник програми «Науково-лінгвістичне забезпечення нормопроектування» Центру законопроектних студій, кандидат філологічних наук. 

        Вразили глибиною наукового аналізу лінгвістичного матеріалу, цікавими та практично значимими висновками виступи грінченківців: Русудан Кирилевна Махачашвілі, доктора філологічних наук завідувача кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства; Роман Анатолійович Козлов, професор кафедри української літератури і компаративістики; Тетяни Леонідівна Видайчук, кандидата філологічних наук доцента кафедри української мови;  Наталії Михайлівни Дикої, завідувача кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти; Андрія Михайловича Козачука, старшого викладача кафедри англійської філології та перекладу, кандидата філологічних наук; Наталії Валентинівни Лахно, доцента кафедри української мови, кандидат філологічних наук; Наталії Павлівни Русаченко, доцент кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук; Валентини Григорівна Заєць, кандидата педагогічних наук доцента кафедри української мови, а також молодих дослідниць: Олени Олександрівни Скляр, аспірантки Інституту філології та Соломії Романівни Коханчик,магістрантка V курсу Інституту філології.

       Отож, І V Всеукраїнська науково-практична конференція «Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем»засвідчила актуальність лексикографічних досліджень і практичну вагу словникарства й окреслила коло проблем, про які йтиметься у доповідях за рік, на п’ятій зустрічі лексикографів в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

1245678910111212.11314151617181920