Курси польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної

     Упродовж 31 липня-22 серпня 2019 р. доцент кафедри української літератури і компаративістики Левко Уляна Елізбарівна брала участь у курсах польської мови та культури для викладачів польської мови як іноземної, організованих Національною Агенцією Академічних Обмінів Республіки Польща (NAWA) на базі Сілезького університету в місті Цєшин. Курс охоплював сумарно 170 годин (методичний, граматичний, фонетико-фонологічний, літературний, історико-політологічний та соціокультурний блоки, госпітації та проведення занять).

Levko