01
Контактна інформація

(044) 428-34-45
t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, м.Київ, 217 каб.

Саврасова-В’юн Тетяна Олександрівна

Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає навчальні дисципліни:  "Педагогіка загальна", "Педагогічна творчість", "Методика виховної роботи", "Основи наукових досліджень" для студентів ОКР "Бакалавр" різних спеціальностей, і навчальні дисципліни "Педагогіка вищої школи для студентів ОКР "Магістр" різних спеціальностей.

Біографія

Закінчила Сумський Державний Педагогічний Університет ім. А.С. Макаренка (історичний факультет) та отримала спеціальність: вчитель історії та практичний психолог.

Захистила кандатську дисертацію  спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Досвід роботи  15 років, з них 5  років -  досвід роботи у ВНЗ.

Професійний і науковий інтерес

У коло наукових інтересів входять питання психологічних аспектів розвитку громадянської активності старшокласників, студентів; підготовки педагогічних працівників з питань профілактики негативних явищ підростаючого покоління.

Список публікацій

Powered by SobiPro