Horobets
Контактна інформація

(044) 428-34-45
s.horobets@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка 13-Б, м.Київ, 217 каб.

Горобець Світлана Іванівна

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Українська мова за професійним спрямуванням, культура усного та писемного мовлення (українська), основи практичної риторики.

Біографія

У 2013 році закінчила навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка, отримала диплом магістра за кваліфікацією "Магістр філології. Викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури".
У 2021 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін" зі спеціальності 13.00.02 теорія і методика навчання (українська мова).

Професійний і науковий інтерес

Методика навчання української мови, риторика.

Powered by SobiPro