Koval
Контактна інформація

+38(093)2407310
ov.koval@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка 13-Б, м.Київ, 208 каб.

Коваль Оксана Володимирівна

Лаборант

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

- виконувати доручення 4-х завідувачів кафедр відповідно планів роботи кафедр (кафедра української мови; кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства; кафедра світової літератури; кафедра інформаційних комунікацій);
- брати участь у розробці робочих навчальних програм;
- вести документацію кафедр;
- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони праці та пожежного захисту;
- дотримуватися діючих правил та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки;
- дотримуватися режиму заощадження у використанні матеріальних та енергетичних ресурсів;
- підтримувати порядок на робочому місці, зберігати в належному стані надане обладнання, інвентар тощо;
- брати участь у засіданнях кафедр;
- підтримувати в належному технічному стані всі прилади;
- надавати студентам та викладачам кваліфіковану допомогу щодо використання обладнання, навчально-методичних матеріалів тощо;
- вчасно доводити до викладачів розпорядження, накази, розклад занять та іншу інформацію;
- відповідати за збереження обладнання, майна та навчально-методичної документації;
- брати участь у заходах кафедр та університету;
- здійснювати технічне забезпечування навчального процесу та науково-дослідної роботи кафедр.

Біографія

Освіта:
1997 – 2008 рр.
Київська спеціалізована школа № 211
2008 р. - 2014 р.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики
Диплом магістра
Спеціальність: «Журналістика»
Кваліфікація: журналіст, науковий співробітник
Бакалаврська робота: документально-публіцистичний телефільм «Я у філософи піду»
Досвід роботи:
З серпня 2014 р. по травень 2015 р. була стажером у видавництві Едіпрес.
З жовтня 2015 р. по липень 2018 р. працювала лаборантом кафедри військової журналістики, діловодом військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З вересня 2018 р. по червень 2020 р. працювала старшим лаборантом кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З вересня 2020 р. по серпень 2022 р. працювала лаборантом Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.
З вересня 2022 р. працює лаборантом факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

Інше

Володіння комп’ютером: впевнений користувач ПК (Microsoft Word, Exсel) та Internet.

Волонтерство: кінець 2014 р. – початок 2015 р. – збирала гуманітарну допомогу українським військовим на Сході України.

Powered by SobiPro