Рейтинг успішності студентів Інституту філології

Рейтинг успішності студентів Інституту філології за результатами заліково-екзаменаційної сесії (І семестр, 2017/2018 навч. рік)

 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс