Зустрічі з професором Бацевичем

 

З 14.03.2017 по 17.03.2017 в Інституті філології відбулися гостьові лекції завідувача кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, професора Флорія Сергійович Бацевича. Лектор – визнаний в Україні і за її межами мовознавець – познайомив студентів і викладачів, зацікавлених проблематикою комунікативної лінгвістики і лінгвістичної прагматики, з результатами власного наукового доробку у сфері актуальних питань сучасної наукової парадигми.Під час візиту до Інституту філології професор Ф. С. Бацевич виступив на науковому семінарі з проблем методології лінгвістики. Доповідачем було висвітлено питання суті екзистенційної феноменології як методології лінгвістики у її співвіднесенні з парадигмальним простором сучасної науки про мову. Учасники семінару (професорсько-викладацький склад, аспіранти і магістранти кафедр української мови, романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, германської філології) взяли участь в обговоренні низки проблем щодо природи і сутності мови, об’єкта і предмета лінгвістики, особливостей зміни лінгвістичних парадигм, критеріїв розмежування напрямів і галузей сучасного мовознавства.Під час зустрічей з Флорієм Сергійовичем Бацевичем викладачі і студенти мали змогу долучитися до високого академізму, глибокого наукового підходу, широкої ерудиції. Блискучий інтелект ученого-віртуоза, свіжість і глибина думки, воля і натхнення до наукового пошуку, якими професор щедро ділився в аудиторіях Інституту, справили незабутнє враження та багатьох стимулювали до власної наполегливої праці в царині науки.

Зустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором БацевичемЗустрічі з професором Бацевичем