Збори трудового колективу Інституту

21 вересня 2016 року в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулися Збори трудового колективу.  Серед основних питань порядку денного, саме: обрання голови та секретаря Зборів, обрання представників у Вчену раду Інституту філології, Вчену раду Університету, обговорення Кодексу корпоративної культури, Декларації про академічну доброчесність, дообрання представників профбюро, – було питання підтримання кандидатури директора Інститут філології. До процедури підтримання кандидатури директора було включено: презентацію програми розвитку Інституту філології, пропозиції представників професорсько-викладацького складу Інституту, представників студентства. Слушним був виступ проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка Морзе Наталії Вікторівни. За результатами таємного голосування з 178 розданих бюлетенів 175 – було в наявності після процедури голосування, з яких “за” – 171, “проти” – 3, “недійсний” – 1.
Щиро вітаємо з підтриманням на посаду директора Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка доктора філологічних наук, професора Єременко Олену Володимирівну. Бажаємо Олені Володимирівні міцного здоров’я, успіхів у досягненні поставлених цілей та натхнення!

Вибори директора Інституту філологіїВибори директора Інституту філологіїВибори директора Інституту філологіїВибори директора Інституту філології