Круглий стiл кафедри германськоï фiлологiï

12 травня 2016 об 11.50 в ауд 306 вiдбувся Круглий стiл  кафедри германськоï фiлологiï. Магiстри та бакалаври секцiï нiмецькоï фiлологiï презентували та обговорювали своï науковi дослiдження у межах науковоï теми кафедри. Модерацiю здiйснювали доц.О.В.Шапочкiна та ст.викл.О.В.Зайченко

krugl stilКруглий стілКруглий стiл  кафедри германськоï фiлологiïКруглий стiл  кафедри германськоï фiлологiïКруглий стiл кафедри германськоï фiлологiï