ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ. Круглий стіл «Українська література: слов’янські паралелі»

22 травня 2018 року кафедра української літератури і компаративістики у межах методологічного семінару «Типологія ідентичностей у художньому і критичному дискурсах» відповідно до програми Фестивалю науки провела круглий стіл «Українська література: слов’янські паралелі» (модератори:  О. О. Бровко та І. С. Чайка-Лукович). Проблематика доповідей Я. М. Пилинського, А. С. Брацкі, С. В. Жигун, У. Е. Левко  стосувалася пошуку методологічних підходів та шляхів практичної реалізації  українсько-польських, українсько-болгарських та українсько-хорватських студій. Дякуємо за участь Л.В.Волошук, О.М.Башкировій, І.В.Погребняк, О. А. Хамедовій, С. О. Нагорній, О. Г. Гуль, студентам ІІ курсу спеціальності «Філологія (українська мова і література)».

Krugluy stilPan ArturPulunskuy