Інформація для випускників, які завершили навчання за денною формою за державним (регіональним) замовленням

Випускники, які завершили навчання за денною формою за державним (регіональним) замовленням, здобули ступінь магістра зі строком навчання 1 рік 4 місяці у грудні 2021 року, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра у червні 2022 року за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань, та уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти на строк не менше як три роки, мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Для отримання грошової допомоги необхідно:

  • при працевлаштуванні у заклади загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти укласти договір про роботу на посадах педагогічних працівників на строк не менше як три роки (зразок договору);
  • подати до Університету наступні документи (до 10 жовтня 2022 року):
  • договір про працевлаштування (в 3-х примірниках);
  • заяву про надання одноразової адресної грошової допомоги;
  • копію паспорта (1, 2, 11 стор.);
  • копію картки платника податків;
  • копію наказу про прийняття на роботу;
  • довідку з місця роботи;
  • копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи) – за наявності;
  • для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ», також необхідно подати довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Документи подаються за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, каб. 201
(з 8.00 до 16.30 / п’ятниця: до 15.30; перерва з 12.00 до 13.00)
Додаткова інформація за телефоном: (044) 272-15-67 (Оксана Замятна)

Нормативні документи:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» (Із змінами, внесеними від 10.07.2019);

- Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2019 р. № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти».