Запрошуємо до друку у фаховому науковому виданні «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»

 

Шановні колеги!

 

     Інститут філології Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує Вас опублікувати статті у фаховому науковому збірнику «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕТОДОЛОГІЯ, ІМЕНА, ТЕНДЕНЦІЇ». 

     Збірник входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (протокол № 41 від 17.01.2014). 

     Науковому збірнику «Літературний процес: методологія, імена, тенденції» присвоєно міжнародний номер ISSN: 2412-2475. 

     На всі статті, опубліковані в журналі, встановлюється цифровий ідентифікатор DOI, що забезпечує коректність цитування. 

     З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися на офіційному сайті наукового збірника «Літературний процес: методологія, імена, тенденції».